Spustit test

Testy-iq-zdarma.cz

Příprava na psychologické testy

Chystáte absolvovat psychotest? Důvody bývají různé, psychotest musí povinně absolvovat např. vybodovaní řidiči, uchazeči o zaměstnání u armády, hasičů, policie nebo stále častěji se využívá při pracovních pohovorech atd.

Průběh testu Psychotestů je nepřeberné množství podle toho, pro jaký účel jsou vyžadovány. Někdy se píše jen jeden test, v některých případech jim může být více.

Před samotným zahájením je každému účastníkovi vysvětleno, co ho čeká a jak testem postupovat. Před samotným vyplňováním je dobré si v klidu všechna zadání otázek projít a pokud někdo něčemu nerozumí, je dobré se na to zeptat.

Doba testů je různá od několika minut až po několik hodin, v každém případě po vypršení časového limitu je třeba tužku odložit a již dále nic nepsat. Někdy se může stát, že test ani v časovém limitu nelze stihnout i to je součást testu, aby zjistili, jak jsou na tom testovaní v případě časového presu.

Po testování písemnou formou může následovat osobní pohovor, kde se probírá, co kdo odpověděl a proč. Důležité je být v klidu a nestresovat se, nejde přeci o život.

Příprava a co s sebou

Jak uspět

Na závěr přejeme mnoho úspěchů!