Spustit test

Testy-iq-zdarma.cz

Nejnovější Big Five test se nazývá MBTI, jež vytvořily psycholožka Isabel Briggs Myers společně se svou matkou Katharine Cook Briggs. Tyto dámy vycházely z odborné publikace Carla Gustava Junga „Psychologické typy“, a vytvořily celkově 4 škály a 16 osobnostních typů (učitel, optimista, vůdce, vizionář, pečovatel, bavič, strážce, dobyvatel, umělec, snílek, analytik, vědec, ochránce, skladatel, správce a kutil).

Vnímání okolního prostředí – EXTROVERZE X INTROVERZE Získávání informací SMYSLY x INTUICE Zpracování informací MYŠLENÍ x CÍTĚNÍ Životní styl USUZOVÁNÍ x VNÍMÁNÍ

Big Five test v praxi

Big five test se využívá v personalistice a řízení lidských zdrojů při vytváření a obsazování pracovních míst. Významný je Big five test tam, kde se různou měrou uplatňují nejrůznější složky osobnosti. Každý typ člověka se hodí pro jinou pracovní pozici, proto se Big five test používá stále častěji. Tento test nebývá časově ohraničen a mývá nejčastěji kolem 20 otázek.